Usługi Księgowe

Świadczymy usługi księgowe. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadrowość.
Przy korzystaniu z wirtualnego biura zniżki.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowe-płatnik VAT

Liczba pozycji księgowych w miesiącu*

Księga handlowa

Książka przychodów i rozchodów

do 20 pozycji

500 zł

100 zł

od 21-40 pozycji

650 zł

150 zł

od 41-60 pozycji

800 zł

200 zł

od 61-80 pozycji

950 zł

250 zł

od 81-100 pozycji

1100 zł

300 zł

powyżej 100 pozycji-każde następne 50 pozycji

150 zł

100 zł

  • - jedna faktura lub jeden przelew, pozycja raportu kasowego, polecenie księgowania, dowód wew, itp

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów- podatnik zwolniony z VAT

Liczba pozycji księgowych w miesiącu*

Książka przychodów i rozchodów

do 20 pozycji

100 zł

od 21-40 pozycji

150 zł

od 41-70 pozycji

250 zł

od 71-100 pozycji

300 zł

powyżej 100 pozycji-każde następne 50 pozycji

100 zł

  • - jedna faktura lub jeden przelew, pozycja raportu kasowego, polecenie księgowania itp

Deklaracje podatkowe

Podatek VAT-7

40 zł

Zamknięcie roku KPiR

1 x opłata za grudzień

Bilans, zamknięcie roku (księgi handlowe)

1 x opłata za grudzień

 

Rozliczenia pracowników, ZUS, inne

Dokumenty rozliczeniowe pracowników – lista płac, ZUS, podatki

30 zł
(od 1 osoby)

Dokumenty zgłoszeniowe firmy do ZUS

50 zł

Informacje PIT-11, PIT 8B ,kartoteka wynagrodzeń

40 zł

Rozliczenie umów cywilno-prawnych (podatki, ZUS)

30 zł.
(od 1 osoby)

Dokumenty zgłoszeniowe do rejestracji NIP, VAT-R

100 zł

Podana oferta nie jest ofertą w myśl przepisów kodeksu cywilnego.


Biznes Center Rzeszów 2010